Uitgangspunt

Blij met de reactie van Martin Blok 

Kleine illustraties door een ‚Groot’ kunstenaar. Hoe zichtbaar eenvoudig lijkt het bijna kinderlijke lijnenspel dat uitmond in een prachtige, maar complexe illustratie en situatie. Ino, een meester in het terugbrengen van complexiteit naar eenvoud. Niet alleen op papier maar ook in de praktijk is Ino een meester om hoofd en bijzaken te scheiden waardoor de ware werkelijkheid eenvoudig samen te vatten is. 

Martin Blok
Opleidingsmanager Horizon College
Master of Educational Management

Denken in verbindingen

Creatief denken kun je leren!!! Creatief denken gaat over nieuwe verbindingen maken, nieuwe verbindingen in de hersenen die tot nieuwe patronen leiden. Nieuw denken dus! 

Geduld heeft met creativiteit te maken (Laat het rijpen!), het uitstellen van oordelen ook en het niet verbaast zijn van dat het onmogelijke  mogelijk is. Het is een grap serieus  nemen, het is een opwelling  vastpakken  en bezien, het is een impuls volgen… 

Het is van belang te weten waar de ontwikkeling in het waarderen, beleven en begrijpen van kunst staat bij de mensen die je wilt bereiken. Op het moment dat je dat weet, kun je als school, museum, uitgever, kunstmanifestatie, galerie, etc. jouw verhaal, jouw kunstaanbod, jouw activiteiten afstemmen. 

Mooi

Kunst mag je mooi vinden, mag je lelijk vinden. En over wat mooi en lelijk is een heleboel te vertellen, het blijft een lastige voor veel mensen. Bij wiskunde is dat anders; daar klopt het of klopt het niet. Goed en fout zijn in dat vak helder.

Het oordeel mooi of lelijk wordt beïnvloed door opvoeding, door milieu, door achtergrond, door cultuur, door interesse, door intelligentie, … Het is allemaal niet zo duidelijk. Toch zijn er handvaten. Het oordeel is een gegeven: 'dit vind ik mooi'. Het oordeel is een startpunt, zeker voor het onderwijs. Het oordeel zegt iets over  de beleving, de waardering, over kennis van zaken.

Michael Parsons deed eind vorige eeuw onderzoek naar de beleving van kunst. Hij koppelde begrijpen en waarderen en beleving aan elkaar. Michael Parsons koppelde aan de fases die hij onderscheidde geen leeftijden; vanuit mijn ervaring in het onderwijs is er wel een grove indeling te maken. Aansluiten bij het niveau van begrijpen is niet alleen voor het onderwijs  belangrijk.

De fase-indeling van Michael Parsons is voor veel van mijn advieswerk de basis. Niet dwingend maar wel als denkkader. En laten we blij zijn dat er verschillend naar kunst gekeken wordt, verschillend kunst beleefd wordt, verschillend kunst ervaren wordt, dat er verschillend genoten wordt.....Lang niet iedereen bereikt het hoogste niveau en dat hoeft ook niet! Gelukkig maar!