Reijmerstok: een mooi dorp in Zuid Limburg

De vraag: Hoe betrek je kinderen duurzaam bij deze tweejaarlijkse manifestatie?

Vooraf

Een bijscholing met ca. 20 basisschoolleerkrachten uit de omgeving van Reijmerstok. Het thema: mensen kijken naar kunst. (zoals straks tijdens de manifestatie)  Hoe kinderen  leren mensfiguren te tekenen? Hoe spelen met het thema? Hoe de materialen te kiezen? Hoe kun je  kinderen zover krijgen dat ze hun eigen verhaal vertellen (= verbeelden van eigen gedachten en gevoelens = kerndoel basisonderwijs). Hoe dit alles rekening houdend met de ontwikkeling van kinderen.

Voorwaarde van deelname: wat geleerd werd in de eigen klas met eigen leerlingen uitvoeren!

Uitgeschreven lessen voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw als handreiking naar de leerkrachten toe. De lessen zijn in het schooljaar 2014 - 2015  gepubliceerd in Praxisbulletin.

Tijdens 

de manifestatie wordt een grote  tentoonstelling gehouden met werk van leerlingen. De opstelling is zo dat een ontwikkeling binnen het werk van kinderen zichtbaar wordt. Alle ouders en kinderen  zijn uitgenodigd de veiling van het werk bij te wonen.

Voorstellen tot acties

Speurtocht met de mobiel in de hand. (Geocaching) Kleuters beleven kunst anders dan leerlingen van groep 7/8 van de basisschool. basisschoolkinderen weer anders dan leerlingen voortgezet onderwijs.Vooraf zijn kunstwerken gekoppeld aan het ontwikkelingsniveau van kinderen. Zo hebben kleuters  hun eigen kunstroute binnen de grote manifestatie, zo leerlingen van de middenbouw, van de bovenbouw en het voortgezet onderwijs. Je hoeft dus niet alles te zien…

Selfies: de opdracht is simpel. Maak met jouw favoriete kunstwerk op de achtergrond een selfie. Stuur die door naar de organisatie… zo ontstaat een  beeld  van wat kinderen waarderen… zo komen er publieksprijzen: kleuterpublieksprijs, kinderpublieksprijs, puberpublieksprijs… en kunstenaars gaan hun best voor kinderen doen.

Filmpje van een kunstwerk en vertel jouw verhaal in relatie met het kunstwerk. Vertel wat het werk met je doet, waar het je aan doet denken, wat je verrassend vindt, wat je aardig vindt, knap, wijs of mooi… stuur het filmpje naar het youtubekanaal van de manifestatie, zet het filmpje op Facebook etc.

The making off… laat elke kunstenaar een werk op film vastleggen en laat de kunstenaar vertellen… met QR code zijn de filmpjes op de mobiel gemakkelijk terug te zien.

Vervolg in oktober 2015

De groep leerkrachten  gaat uitgebreid worden, er worden meer  basisscholen bij de bijscholing inspiratiebijeenkomst betrokken… de plannen  worden gemaakt … de eerste bijeenkomst was rondom mensfiguren, de 2015 bijeenkomst  gaat verder … de mens als maat  der dingen…