Ontwikkelen van denken in mogelijkheden

Denken in mogelijkheden kan op veel manieren en daarmee zijn er veel oefeningen mogelijk. 

Als voorbeeld  de oefening ‘Lieg de waarheid’ Voor midden  en bovenbouw. 

Pak een vel papier en een pen of een stift. Teken allemaal hetzelfde bijvoorbeeld  een oog, een huis, een wolk ….  niet heel gedetailleerd  gewoon als schema: je moet kunnen zien wat het is  en verder niet. Kijk dan even naar  de wolk en kijk of je  door iets toe te voegen aan de wolk iets kunt toevoegen (een zon bijvoorbeeld) of spannender of je er iets  anders van kan maken (bijvoorbeeld een schaap). teken en kijk dan weer …. en teken ….kijk dan weer en teken

       

Andere oefeningen zijn door studenten ontwikkeld en uitgeprobeerd.  

Oefening Iets letterlijk nemen': het levert naast denkkronkels ook plezier op.