Brons

Brons van Ino

Ik verzamel kurken, dopjes, rollen, kokers, dozen, tubes, etc. Ik heb stukjes afvalhout, oude brillen, oude tandenborstels, schoenen, spijkers, hoefijzers, etc. Mijn beelden maak ik met dit 'afvalmateriaal'. Als handtekening plak ik een pleister op het beeld. Zo'n pleister is uiteindelijk in het bronzen beeld  zichtbaar. Zo'n beeld (moederbeeld) breng ik naar Yacov Sala de bronsgieter.

NIEUWSGIERIG NAAR MEER BEELDEN? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR BEZOEK

of bezoek mijn

webshop

https://www.inodegroot.com

I collect corks, caps, rolls, tubes, boxes, tubes, etc. I have pieces of waste wood, old glasses, old toothbrushes, shoes, nails, horseshoes, etc. I make my sculptures with this 'waste material'. As a signature I stick a plaster on the statue. Such a plaster is ultimately visible in the bronze statue. I bring such a statue (mother statue) to Yacov Sala the bronze caster.
 
CURIOUS FOR MORE IMAGES? MAKE AN APPOINTMENT FOR VISIT
 
Versie 2023
18 MRT
2021

dieren dansende olifant

0

Showing 0 Comment

Series 'Oer': 'Dieren' & 'Stoelen'

Van elk beeld in deze series is er maar één. De gietmal wordt direct om het moederbeeld gemaakt. Mal met het moederbeeld erin gaat in de oven. Het moederbeeld verbrandt. Restjes materiaal en as blijven achter in de mal; brons wordt gegoten en de mal kapot geslagen. Alleen de af- en aanvoerkanalen  worden weggeslepen, de rest van het beeld  wordt niet bewerkt. Een beeld  met een prachtige unieke huid.

2019 Archetypen van dieren.  2020 Trotse stoelen (foto's Jörgen Caris) 2021 Stoelen levend (meestal) op hoge poten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Series 'Oer': 'Animals' & 'Chairs'
 
There is only one copy of each sculptures . The casting mold is made directly around the master sculpture. Mold with the mother sculpture it goes into the oven. The mother sculpture burns. Leftover material and ashes remain in the mold; bronze is cast and the mold is smashed. Only the output and input channels are ground away, the rest of the sculpture is not processed. An sculpture with a beautiful unique skin.
 
2019 Animal archetypes. 2020 Proud chairs 2021 Chairs alive (usually) on high legs.

Serie 'Lezers

'Ik ben een veellezer. Lezen is reizen in mijn hoofd, verdwalen in een andere wereld, geraakt en verrast worden ...  Een verhaal dat mij pakt, kan ik niet meer loslaten. Ik wordt wakker met het boek in mijn handen, ik sta met het boek in de hand op en sta - bij wijze van spreken - al lezend onder de douche. Het ontbijt is lezend, de krant blijft liggen. Lezen is verslavend.  (Foto's Jörgen Caris)
 
Series 'Readers
'I am a frequent reader. Reading is traveling in my head, getting lost in another world, being touched and surprised...  I can't let go of a story that grabs me. I wake up with the book in my hands, I get up with the book in my hand and stand - so to speak - while reading in the shower. Breakfast is reading, the newspaper remains. Reading is addictive.

Serie 'Wachters'

Ik zag 'Wachten op Godot' van Samuel Beckett gespeeld door Jozef van den Berg. Hij raakte me, ik was onder de indruk. De beelden op het toneel zette zich vast. Jaren heb ik de beelden meegedragen om ineens tijdens het tandenpoetsen de vorm te vinden die ik zocht. Negen wachters die allemaal met lichaamstaal verhalen vertellen.

Series 'Guardians'
I saw 'Waiting for Godot' by Samuel Beckett played by Jozef van den Berg. He touched me, I was impressed. The images on stage froze. For years I carried the images with me to suddenly find the shape I was looking for while brushing my teeth. Nine guards who all tell stories with body language.


Serie 'Dieren'

Deze serie is geïnspireerd op opmerkingen van kinderen. 

'Kijk meester, een damus op hele hoge hakken!'. Ik kijk naar buiten en zie niemand. Het blijkt een reiger die langs de sloot stapt. De bedoelde 'damus'.. Ik hoefde het beeld alleen nog maar te maken. 'Meester stop maar, olifanten dansen niet' zegt een leerling. Ik maakte de dansende olifant. Ik nam het mee naar school. Wat hebben we pret gehad.

We hebben een gesprek over het talent van 'traagheid'.  We spelen met rugzakken op de rug schildpadden in allerlei situaties na. Situaties waar het talent van de traagheid van pas komen. In mijn atelier ben ik aan het werk: ik ontdek traagheid in het bevriezen van de beweging.

'Kijk, dit is Fikkie' zegt Hamza. 'Als Fikkie in de tuin van de buren poept, moet mama heel gauw naar buiten, anders stopt de buurvrouw de drol in onze brievenbus...'  En dan te bedenken dat Hamza driehoog woont en geen hond als huisdier heeft.

 

 

 
 
 
 
Series 'Animals'
 
This series is inspired by children's comments.
 
'Look, a lady on very high heels!'. I look outside and see no one. It turns out to be a heron walking along the ditch. The intended 'lady'.. All I had to do was make the image. 'Ino stop, elephants don't dance' says a student. I made the dancing elephant. I took it to school. What fun we had.
We have a conversation about the talent of 'slowness'. With backpacks on our backs we play turtles in all kinds of situations. Situations where the talent of slowness comes in handy. In my studio I am at work: I discover inertia in the freezing of the movement.
'Look, this is Fikkie' says Hamza. 'If Fikkie shits in the neighbour's garden, Mum has to go outside very quickly, otherwise the neighbor will put the turd in our mailbox...' And to think that Hamza lives three floors up and doesn't have a dog as a pet.

Uniek

In de museumwereld heet een beeld  'uniek' als er minder dan zeven beelden van gegoten zijn. Meerdere beelden maakt de prijs van het uiteindelijke beeld  goedkoper. De 'lezers' kunnen meerdere keren gegoten worden. Een beeld waar maar één exemplaar van is, is relatief duur: alle beelden uit de 'oer' series zijn uniek.

Unique

In the museum world, a sculpture is called 'unique' if fewer than seven sculptures have been cast. Multiple images makes the price of the final image cheaper. The 'readers' can be cast several times. A sculpture of which there is only one copy is relatively expensive: all sculptures from the 'primal' series are unique.