Schilderijen in glas

Schilderijen in glas 

Zonlicht laat glas leven. Het glas toont zich door de steeds wisselende stand van de zon op steeds een andere manier. De luchtbelletjes in het glas opgesloten twinkelen. Kleuren komen in steeds wisselende nuance tot hun recht. Als het glas de zon vangt toont het zich nooit in dezelfde gedaante.

NIEUWSGIERIG NAAR MEER SCHILDERIJEN IN GLAS? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR BEZOEK

of bezoek mijn

webshop

https://www.inodegroot.com

 

Paintings in glass

Sunlight brings glass to life. Due to the ever-changing position of the sun, the glass always shows itself in a different way. The air bubbles trapped in the glass twinkle. Colors come into their own in ever-changing nuances. When the glass catches the sun it never shows itself in the same shape.

CURIOUS ABOUT MORE PAINTINGS IN GLASS? MAKE AN APPOINTMENT FOR VISIT


Portretten

Een oog, een mond, een oorbel, een hoofddoek...  is genoeg om de vrouw in al haar schoonheid te portreteren. 

Portraits

An eye, a mouth, an earring, a headscarf...  is enough to portray the woman in all her beauty.


Wanita Mandi

Sumatra. Een gids wijst ons de weg over de eindeloze dijkjes tussen de rijstvelden. We trokken van slaapplaats bij familie naar slaapplaats bij vrienden. Altijd werden we hartelijke ontvangsten,. Er waren oude liederen die we zongen. Baden doen we in warm water bronnen in het oerwoud. Mijn badende vrouw in glas vereeuwigd.

Wanita Mandi

Sumatra. A guide shows us the way across the endless dikes between the rice fields. We moved from sleeping place with family to sleeping place with friends. We were always warmly welcomed. There were old songs that we sang. We bathe in hot springs in the jungle. My bathing wife immortalized in glass.

 


Rond 

Spelen met glas betekent experimenteren. Ik ontdekte en na jaren heb ik het een beetje in mijn vingers.

Round

Playing with glass means experimenting. I discovered and after years I have it a bit in my fingers.


Zetels 

Stoelen zijn het startpunt van de bronzen beelden en voor een nieuwe serie glasschilderijen. De stoelen leven een eigen leven.

Seats

Chairs are the starting point for the bronze sculptures and for a new series of glass paintings. The chairs live a life of their own.

 

Versie 2023