Gratis lessen

Reggio Utrecht

Reggio Utrecht is een knipoog naar Reggio Emilia. Het kindgerichte van Reggio omarmen we en voegen daar nadrukkelijker 'verbeelden' en 'creativiteit' aan toe. 'Verbeelden' en 'creativiteitsontwikkeling' zijn de kernwoorden van Reggio Utrecht.

Gratis oefeningen en lessen gericht op authentieke manieren van denken. Kunstlessen en oefeningen die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen op de basisschool.

     


'Verbeelden' 

Verbeelden is een van de kerndoelen. Kerndoelen zijn door de overheid bepaald. Was 'verbeelden' geen kerndoel dan zou 'verbeelden' nog steeds het uitgangspunt geweest zijn van Reggio Utrecht. 'Verbeelden' gaat binnen Reggio Utrecht over vormgeven met beeldende middelen van eigen authentieke unieke ervaringen, gedachten en/of gevoelens. Verbeelden gaat over verhalen vertellen, verhalen over jezelf en de wereld: zowel de interne wereld als de externe wereld. Zoeken naar antwoorden op de vraag 'hoe verhoud ik mij tot mijzelf en hoe verhoud ik mij tot de ander, het andere'. 

Verbeelden kan op veel manieren; met dans, muziek, toneel, etc.. Reggio Utrecht beperkt zich tot beeldend. 


Denken door te doen en creatief denken

Jelle Jollis beschrijft drie manieren van denken; het logisch linguïstisch denken, denken door te doen en creatief denken. Reggio Utrecht legt naast het logische vooral nadruk op het denken door te doen en het creatieve denken. Het betekent dat kinderen aan de slag moeten, niet eindeloos moeten praten over wat en hoe en waarom maar aan de slag gaan; experimenterend, uitproberend, ontdekkend, zoekend ... leren door te doen. Niet persé een product al is dat voor kinderen ook belangrijk; het proces van zoeken is leren. De meeste kinderen willen ook doen: leren door te ervaren. Lydia de Jong beschrijft op een heel bruikbare manier hoe het creatieve proces zichtbaar gemaakt kan worden.

Igor Byttebier onderscheidt vijf belangrijke vaardigheden om tot creativiteit te komen. Creatief in de zin van verrassend, nieuw en eigen. Nieuw voor het kind, niet perse nieuw voor de wereld. 

 • Uitstel van oordeel
 • Denken in mogelijkheden
 • Flexibel associëren
 • Verbeelden
 • Creatief waarnemen

      


Een pedagogische benadering

Het kind staat centraal. Een kind doet het nooit fout! Hoe kan een kind dat zijn gedachten, gevoelens of ervaringen toont dat fout doen? Leerkracht leerling zullen in gesprek moeten: vertel. En dan luisteren zonder oordeel, bewust van eigen stokpaardjes, open en eerlijk...  en de taak van de leerkracht is dan...een volgende stap.  Verplichte literatuur voor iedereen die mooi onderwijs nastreeft


Voorwaarden om tot creativiteit te komen

Hans van de Braak deed een literatuurstudie.  Vanuit de toen beschikbare literatuur (2002) komt hij tot 6 voorwaarden. Voorwaarden om tot creatief denken/gedrag te kunnen komen. Zijn zes voorwaarden zijn een basis om vanuit te beginnen

 • Er moet een drang zijn van binnen om: Motivatie
 • Als je de grenzen opzoekt binnen de peergroup dan moet je inteligent zijn: IQ
 • Je moet mogen zoeken, experimenteren, fouten maken: Ruimte
 • Je moet logisch en niet logisch kunnen denken, jezelf kunnen verplaatsen in de ander: Denkstijl
 • Creativelingen zijn authonome denkers, zijn daarmee lastig, horen niet meteen bij de groep; Persoonlijkheid.
 • Je moet weten waar je over praat; Kennis

Mihaly Csikszentmihalyi heeft het over een vat vol tegenstrijdigheden die de creatieve geest in een (dus) complexe persoonlijkheid verenigt: speels én gedisciplineerd; intelligent én naïef; fantasierijk én realistisch; energiek én ontspannen; gek en gezond. Creatieve mensen moeten sterke persoonlijkheden zijn om die uitersten bij elkaar te houden. 

 

 

Bronnen

 • Braak, van de  Hans (2002)  Ontsnappingskunst; evolutie van de creatieve geest, Amsterdam  University Press
 • Byttebier, Igor (2002) Creativiteit Hoe? Zo! Uitgeverij Lannoo Tielt.  
 • Csikszentmihalyi, Mihaly (1999) Creativiteit, over flow, schepping en ontdekking’ Uitgeverij Boom Amsterdam
 • Jong, Lydia de. (2017) Het begeleiden van creatieve processen In Cultuur en Educatie; tijdschrift over onderzoek naar leren, lesgeven  en overdracht in kunst  en cultuur. Jaargang 16 nummer 47. LKCA:  Utrecht. Blz. 62 - 84.
 • Rijksoverheid : ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (2009) Kerndoelenboekje basisonderwijs

   


 

Robbert Bleys filmde 

Voorafgaand aan een lezing voor Creatief Vermogen was er een interview… filmpje van lezing en interview in ca. 5 minuten  film. 


Delen = vermenigvuldigen

Onder het motto 'Delen is vermenigvuldigen' zijn alle lessen en oefeningen gratis.  Alle beschikbare lessen zijn  uitgeprobeerd door Pabo-studenten in het basisonderwijs. De drie kerndoelen zijn altijd in de les terug te vinden. Voor de lessen is het hartmodel gebruikt beschreven in 'Kunstmeester'. 

De lessen geven een handreiking, een richting. Als gebruiker zal je de les naar jouw hand moeten zetten en op de specifieke behoefte van de leerlingen af moeten stemmen.