Glas

Beelden in glas 

Ik heb bij Tetterode mijn opleiding gedaan. Een heerlijke plek met ruimte om te experimenteren. De noodzaak van goed glas ontdek je dan. Bull-eye is een topmerk voor fusingglas. Alle kleuren van dit glasmerk hebben eenzelfde uitzettingscoëfficiënt, juist die coeefficiënt is belangrij; de krimp van het glas bij het afkoelen na de stookperiode moet voor elke kleur hetzelfde zijn anders barst het glas. 

NIEUWSGIERIG NAAR MEER GLAS? KIJK BIJ 'SCHILDERIJEN VAN GLAS'

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN BEZOEK.

of bezoek mijn

webshop

https://www.inodegroot.com

Sculptures in glass

I did my training at Tetterode. A wonderful place with room to experiment. You will then discover the need for good glass. Bull-eye is a top brand for fusing glass. All colors of this glass brand have the same expansion coefficient, which is precisely the coefficient important; the shrinkage of the glass when cooling after the firing period must be the same for each colour, otherwise the glass will crack.

CURIOUS ABOUT MORE GLASS? LOOK AT 'PAINTINGS OF GLASS'

or MAKE AN APPOINTMENT FOR A VISIT.

19 MRT
2021

glas 95 paarsroze

0

Comments are closed.

De luchtbolletjes stook ik er bewust niet uit; die geven straks in het licht 'leven'. 

Ik snij grote platen in kleine vormen/stukken. Met de stukken leg ik een soort van mozaïek, laag over laag tot maximaal een centimeter. Voorzichtig leg ik de stapel losse scherven in de glasovern. In de oven wordt het glas zo heet verhit dat de scherven aan elkaar smelten (fusing). De scherpe randen van het glas zijn door het stoken afgerond. Alle glasobjecten zijn uniek. Geen een is hetzelfde. 

I deliberately do not burn out the air bubbles; they will soon give 'life' in the light.

I cut large plates into small shapes/pieces. With the pieces I lay a kind of mosaic, layer upon layer up to a maximum of one centimetre. I carefully place the pile of loose shards in the glass oven. In the oven, the glass is heated so hot that the shards melt together (fusing). The sharp edges of the glass are rounded by firing. All glass objects are unique. Not one is the same.


De 145 serie

De formaten van de 145 serie liggen ergens tussen de 15 x 25 cm. 

The 145 series

The sizes of the 145 series are somewhere between 15 x 25 cm.


De 110 serie

De formaten van de 110 serie liggen ergens tussen de 10 x 20 cm.

The 110 series

The sizes of the 110 series are somewhere between 10 x 20 cm.


De 95 serie

De formaten van de 95 serie liggen ergens tussen de 5 x 15 cm.

The 95 series

The sizes of the 95 series are somewhere between 5 x 15 cm.

 

Versie 2023