Overige beelden

Beelden van Ino

Het begint hier

Al mijn beelden beginnen hier, ook de beelden die uiteindelijk in brons gegoten worden. Ik maak beelden van 'restmaterialen', materialen die normaal gesproken weggegooid worden. Ik koop bijvoorbeeld een breekbaar kommetje via internet en dat wordt geleverd in een verpakking  die er voor zorgt dat het kommetje niet kapot gaat tijdens de reis tussen verkoper en koper. Dat verpakkingsmateriaal intrigeert en roept beelden op.

MEER ZIEN? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR BEZOEK.

of bezoek mijn

webshop

https://www.inodegroot.com

Sculptures of Ino

It starts here

All my sculptures start here, including the sculptures that are eventually cast in bronze. I make sculptures from 'residual materials', materials that are normally thrown away. For example, I buy a fragile bowl on the internet and it comes in packaging that ensures that the bowl does not break during the journey between seller and buyer. This packaging material is intriguing and evokes images.

SEE MORE? MAKE AN APPOINTMENT FOR VISIT.

 

19 MRT
2021

mensen drie gratiën

0

Showing 0 Comment

Oog hebben voor wat toevalt

Er staat een electrische figuurzaag in het lokaal. Studenten zagen. Ik ruim op. Ik hoef niets anders te doen dan met een open oog naar de rommel te kijken. Er slingert een streng henneptouw rond... ineens zie ik mijn oma die ik alleen uit de verhalen ken ...

Have an eye for what happens by chance

There is an electric jigsaw in the room. Students saw. I clean up. I don't have to do anything but look at the mess with an open eye. A skein of hemp rope is lying around... suddenly I see my grandmother whom I only know from the stories...


Verzamelingen

Mijn herinnering gaat naar een natuur-historisch museum. Ik trof daar kistjes met vlinders, met insecten, met vleermuizen, met torren, met ... Het was niet alleen de inhoud van de kistjes, het waren de kistjes op zich. Mooi degelijk ambachtswerk. Een kistje heeft zijn eigen schoonheid. Ik verzamel kistjes met gesorteerde 'rommel'.

Collections

My memory goes to a natural history museum. There I found boxes with butterflies, with insects, with bats, with beetles, with ... It was not just the content of the boxes, it was the boxes themselves. Beautiful solid craftsmanship. A box has its own beauty. I collect boxes with sorted 'junk'.


Spelen

Mijn favoriete spijkerbroek is versleten. Normaal gesproken gaat die in de kledingbak. Op een of andere manier gebeurt dat niet... wat kan ik er mee? Het duurt soms jaren voor ik een 'bestemming' heb. Ik draag de potentie elke dag in mijn achterhoofd mee; daar rijpt het.

To play

My favorite jeans are worn out. Normally it goes in the clothes bin. Somehow that doesn't happen... what can I do with it? Sometimes it takes years before I have a 'destiny'. I carry the potency in the back of my mind every day; there it ripens.


Mensen

De drie gratiën die als in een familieopstelling eindeloos onderling geschoven worden tot ze op hun plek staan.

Een wc-rol, maakt de 'rolman'. De 'rolman' als een van mijn eerste beelden met 'rommel'.

People

The three graces who, as in a family constellation, are endlessly pushed together until they are in place.

A toilet roll, makes the 'roll man'. The 'roll man' as one of my first images with 'junk'.

Versie 2023